arrow_drop_up

Bewindvoering en budgetbeheer

Bewindvoering

Het uitgangspunt in het burgerlijk recht is de zelfbeschikking van het individu. Maar niet iedereen kan die verantwoordelijkheid echter aan. De wet bevat daarom de instrumenten van curatele, beschermingsbewind en mentorschap, zodat een wettelijke vertegenwoordiger de belangen van de persoon in kwestie kan behartigen.

Beschermingsbewind, ook wel civiel bewind genoemd, is een wettelijke beschermingsmaatregel (Boek 1 Titel 19 BW) en is bedoeld ter bescherming van het vermogen (het geld en de goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld.

In hoofdlijnen zijn er twee soorten bewinden:

  • het eerste soort bewind is het beschermingsbewind;
  • het tweede soort bewind is het schuldenbewind.

Beschermingsbewind

Het beschermingsbewind is een rechtelijke maatregel om mensen te beschermen die zelf geen goede beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie. Dit bewind is van lange duur.

Schuldenbewind

In 2014 is bewindvoering ook mogelijk bij problematische schulden. In die situatie voert de bewindvoerder regie uit over de schuldhulpverlening. De bewindvoerder coördineert en begeleidt u bij het vinden naar een oplossing voor uw schulden. Dit bewind is van kracht totdat uw schulden weer beheersbaar zijn. Het uiteindelijke doel is dat u zelf weer uw financiën gaat regelen.

Bewindvoering schept overzicht in problematische financiële situaties en draagt bij aan de rust in het leven, zodat u zich kan concentreren op andere gebieden in uw bestaan. Bewindvoering is puur een financiële maatregel.

Budgetbeheer

Bij budgetbeheer wordt door Credis Inkomens- en Vermogensbeheer B.V. het vermogen van de cliënt beheert op basis van een volmacht.
Het inkomen van de cliënt wordt bij budgetbeheer op een aparte rekening gestort. Van deze rekening worden de vaste lasten betaalt door het budgetbeheer. Onder vaste lasten vallen alle betalingen die samenhangen met de woning en het aflossen van de schulden.
Als cliënt ontvang je leefgeld om boodschappen te doen. Van te voren wordt afgesproken of dit geld wekelijks of maandelijks wordt betaald. Het leefgeld wordt gestort op een aparte rekening.

Kosten van budgetbeheer

Voor het uitvoeren van budgetbeheer brengen wij maandelijks een tarief in rekening. Houd er rekening mee dat kosten van budgetbeheer in de meeste gevallen niet worden vergoed door de gemeente. U kunt dat zelf navragen bij de gemeente.

Heeft u belangstelling, vraag vrijblijvend een gesprek of offerte aan.