arrow_drop_up

Schuldhulp ondernemers (ZZP´ers)

Onze aanpak bestaat uit een aantal stappen. Deze worden hieronder weergegeven.

Stap 1 Analyse van de problematiek

Deze fase wordt ook wel de diagnosefase genoemd. In deze fase wordt bepaald wat de oorzaak is van het ontstaan van de schulden. In deze fase komen de volgende vragen aan de orde?

  • Is uw organisatie nog levensvatbaar?
  • Kan het rendement van de organisatie worden verbeterd?
  • Als er verliezen zijn, wat is de oorzaak daarvan?

Komt het door vraaguitval, organisatorische problemen of externe factoren.

  • Is de administratie up to date?
  • Zijn alle aangiften omzetbelasting, loonheffingen, inkomstenbelasting en voor zover van toepassing vennootschapsbelasting ingediend?

Stap 2 Oplossing

Aan de hand van de gemaakte analyse wordt nagegaan of de problematiek van de organisatie oplosbaar is tegen redelijke kosten en op korte termijn?

  • Welke route dient bewandeld te worden om het rendement van de organisatie te verbeteren?
  • Hoe kunnen de schulden gesaneerd worden?

Onze organisatie kan u voorzien van een advies, een plan van aanpak en begeleiding voor het oplossen van uw schulden.

Stap 3 Uitvoering van de oplossing

Saneren van de schulden. Hierbij kan gedacht worden aan verschillende oplossingen.

De schulden kunnen op verschillende manieren worden opgelost:

  • Het aanbieden van een akkoord;
  • Via het minnelijke traject, dit verloop meestal via de gemeente, dan wordt aan de schuldeisers kwijtschelding gevraagd;
  • Wanneer het aanbieden van een akkoord niet mogelijk is en het minnelijke traject niet is geslaagd dan komt u in aanmerking voor de wettelijke schuldsanering.

Een randvoorwaarde voor alle regelingen is dat de schulden te goede trouw zijn en dat de administratie, de jaarrekening en de fiscale aangiften up to date zijn.

Heeft u belangstelling, vraag vrijblijvend een gesprek of offerte aan.