arrow_drop_up

Schuldhulp particulieren

Schulden, pak ze aan

Wie heeft er geen schulden? De meeste Nederlanders hebben wel één of meerdere schulden. Zolang de rente en de aflossing van een lening maandelijks kan worden voldaan zijn er geen problemen.

Wel kunnen er problemen ontstaan als de maandelijkse aflossing aan schulden zo hoog wordt dat er te weinig geld overblijft om van te leven. Dan ontstaan er betalingsachterstanden. Als dan de rekeningen maar diep in de la worden wegstopt en de ene maand de huur niet wordt betaald en de andere maand de energienota niet, ontstaat er een situatie van problematische schulden.

Momenteel hebben 700.000 Nederlanders te maken met problematische schulden. Deze kunnen door verschillende oorzaken zijn ontstaan. Zoals door een plotselinge daling van het inkomen, geen werk, echtscheiding, te veel geleend e.d.

Het hebben van schulden heeft een zeer negatieve invloed op het welzijn van mensen en de kwaliteit van het leven. Daarom is het motto: PAK ZE AAN!

De schulden kunnen op twee manieren worden aanpakt. Via het minnelijke traject (MSNP) of via het wettelijke traject (WSNP). De medewerkers van ons kantoor begeleiden en ontzorgen u daarbij.

Het minnelijke traject (MSNP)

Om uw schulden gesaneerd te krijgen, wordt u aangemeld bij de gemeente voor schuldhulpverlening. De medewerkers van ons kantoor verzorgen de aanvraag van schuldhulpverlening en begeleiden u daarbij vanaf het begin tot het eind.

Om uw schulden geregeld te krijgen is bijna altijd het minnelijke traject (MSNP) de aangewezen route.

Er zijn twee vormen van de minnelijke regeling. Dat zijn schuldsanering en schuldbemiddeling.

Bij een schuldsanering wordt aan u een saneringskrediet verstrekt die u in 36 maanden dient af te lossen. Aan de schuldeisers wordt ineens een bedrag verstrekt ter afkoop van de schuld.

Bij een schuldbemiddeling reserveert u maandelijks al uw inkomen boven het bijstandniveau. Eén keer per jaar vindt een herberekening plaats. Uw schuldeisers krijgen na een periode van 36 maanden het bedrag uitgekeerd waar mee ze akkoord zijn gegaan.

Is het niet mogelijk om tot een afspraak met uw schuldeisers te komen dan wordt u doorverwezen naar de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP). Een van de voorwaarden om toegelaten te worden tot de (WSNP) is dat er eerst een minnelijk traject doorlopen is.

Het wettelijke traject (WSNP)

Wanneer het minnelijke traject (MSNP) geen resultaat heeft opgeleverd omdat niet alle schuldeisers akkoord zijn gegaan dan heeft u de mogelijkheid om de wettelijke schuldsanering (WSNP) aan te vragen.

De WSNP duurt drie jaar. Tijdens deze periode controleert een bewindvoerder of u doet wat u moet doen. In de tussentijd betaalt u zoveel mogelijk schulden af door maandelijks een bedrag te storten op de boedelrekening. Wie alles goed heeft gedaan, krijgt na drie jaar een schone lei. Dit betekent dat de schuldeisers de restschuld niet meer op kunnen eisen. De schulden die nog openstaan, hoeft u dan niet meer te betalen.

Onze organisatie begeleidt u gedurende dit traject en ondersteunt u om aan de informatieverplichting te voldoen.

Beslag en beslagvrije voet

Wanneer een schuldeiser een vonnis heeft dan kan deze via de deurwaarder beslag laten leggen op uw inkomen of goederen. Echter in de wet is geregeld dat u altijd recht heeft op het inkomen ter hoogte van de beslagvrije voet.

De hoogte van de beslagvrije voet hangt af van een aantal variabelen. Dit hangt af van zaken zoals uw gezinssamenstelling, de hoogte van de huur en de ziektekosten.

Het behoort tot onze taak dat u altijd als netto inkomen de beslagvrije voet krijgt. Voor u bewaken wij dat en wanneer u niet de beslagvrije voet krijgt dan nemen wij actie om dat als nog gerealiseerd te krijgen.

Heeft u belangstelling, vraag vrijblijvend een gesprek of offerte aan.