arrow_drop_up

Curatele en mentorschap

Curatele

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Een curator neemt beslissingen over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die onder curatele staat, is handelingsonbekwaam. Dit betekent dat zonder toestemming van de curator geen men rechtshandelingen kan verrichten, bijvoorbeeld het kopen van een huis. Alle lopende onder curatelestellingen staan in het curatele- en bewindregister.

Mentorschap

Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam.

Zelfredzaamheid

Daar waar mogelijk wordt door de curator, bewindvoerder of mentor bij de taakuitoefening de zelfredzaamheid bevorderd van betrokkene. Daarom is voorzien dat de maatregel periodiek wordt geëvalueerd en niet langer dient te duren dan noodzakelijk. De maatregelen kunnen altijd worden opgeheven.

Het vraagstuk van de zelfredzaamheid is geen eenvoudig vraagstuk. Dit vraagstuk omvat verschillende aspecten. Een instrument om de zelfredzaamheid te beoordelen is de zelfredzaamheidsmatrix. Aan de hand van deze matrix kunnen gerichte acties worden bepaald om de zelfredzaamheid te bevorderen. De bewindvoerder, curator of mentor is hierbij slechts één van de partijen. Hierbij is een goede samenwerking met andere organisaties van evident belang.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar www.zelfredzaamheidmatrix.nl.

Heeft u belangstelling, vraag vrijblijvend een gesprek of offerte aan.