arrow_drop_up

Vereffening en Executele

Vereffening

Wanneer een nalatenschap beneficiair is aanvaard, dan wordt eerst een beschrijving van de bezittingen en schulden worden gemaakt en dat de bezittingen voor zover mogelijk te gelde worden gemaakt en de schulden worden afgelost.

Als een nalatenschap beneficiair is aanvaard dan zijn volgens de wet alle erfgenamen vereffenaar. Erfgenamen kunnen een vereffenaar door de rechter laten benoemen. Een door de rechter benoemde vereffenaar treedt in de plaats van de erfgenamen en vertegenwoordigt hen in en buiten rechte.

Een vereffenaar wordt door de rechtbank benoemd en wikkelt de nalatenschap af volgens de procedure zoals die in de wet staat beschreven.

EXECUTELE

Wat doet een executeur?

Door de erflater is in het testament een executeur benoemd. Een executeur verricht zijn werkzaamheden namens de erflater, in het belang van de erfgenamen op gond van het testament.

Er zijn verschillende soorten executeurs. De erflater heeft in zijn testament bepaald welk soort hij wenst. Er zijn in zijn algemeenheid drie soorten executeurs.

Begrafenisexecuteur

Zijn taak bestaat uit het coördineren van de uitvaart van de erflater.

Beheerexecuteur

De beheerexecuteur heeft de volgende taken:

 • coördineren van de uitvaart van erflater;
 • inventariseren van bezittingen en schulden op de dag van overlijden;
 • opmaken van een boedelbeschrijving;
 • eventuele verkoop van bezittingen
 • als dat nodig is voor de schulden;
 • het voldoen van openstaande nota's;
 • verrichten van de laatste aangifte inkomstenbelasting;
 • verrichten van aangifte erfbelasting;
 • opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen;
 • informeren verzekeraars en pensioenfondsen;
 • het afgeven van legaten

Executeur- afwikkelingsbewindvoerder

De taak is dan:

 • coördineren van de uitvaart van erflater;
 • inventariseren van bezittingen en schulden op de dag van overlijden;
 • opmaken van een boedelbeschrijving;
 • eventuele verkoop van bezittingen;
 • het voldoen van openstaande nota's;
 • verrichten van de laatste aangifte inkomstenbelasting;
 • verrichten van aangifte erfbelasting;
 • opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen;
 • informeren verzekeraars en pensioenfondsen;
 • het afgeven van legaten;
 • beschikkingshandelingen, zoals het verdelen van de nalatenschap.

Afwikkeling van de nalatenschap

Als iemand is overleden komt er veel op de nabestaanden af. Zonder testament komt de afwikkeling voor rekening van de erfgenamen. U kunt uw erfgenamen ontzorgen door een executeur van Credis Executele en Vereffening B.V. benoemen in uw testament.

U bent dan verzekerd van een executeur met specialistische kennis en bovendien van waarneming bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we de mogelijkheden met u bespreken. We zijn u meer dan graag van dienst.

Bent u erfgenaam?

Bent u erfgenaam en komt de afwikkeling van de nalatenschap uit dien hoofde op uw schouders te rusten? Wij kunnen de afwikkeling namens u verrichten als u een boedelvolmacht aan ons verstrekt. Stuur ons gerust een e-mail om te informeren naar de mogelijkheden.

Beneficiair aanvaard?

Als één der erven diens erfdeel beneficiair heeft aanvaard, moet de nalatenschap op grond van artikel 4:202 lid 1 sub a BW worden vereffend. Als ervaren vereffenaar, zowel op basis van volmachten als benoemd door de rechtbank, bent u ook hiervoor bij ons aan het juiste adres.

Heeft u belangstelling, vraag vrijblijvend een gesprek of offerte aan.