arrow_drop_up

Vereffening en executele

Vereffening

Wanneer een nalatenschap beneficiair is aanvaard wordt er eerst een beschrijving van de bezittingen en schulden worden gemaakt De bezittingen worden voor zover mogelijk te gelde gemaakt en de schulden worden afgelost.

Als een nalatenschap beneficiair is aanvaard dan zijn volgens de wet alle erfgenamen vereffenaar. Erfgenamen kunnen een vereffenaar door de rechter laten benoemen. Een door de rechter benoemde vereffenaar treedt in de plaats van de erfgenamen en vertegenwoordigt hen in en buiten rechte.

Een vereffenaar wordt dus door de rechtbank benoemd en wikkelt de nalatenschap af volgens de procedure zoals deze in de wet staat beschreven.

EXECUTELE

Wat doet een executeur?

Door de erflater is in het testament een executeur benoemd. Een executeur verricht zijn werkzaamheden namens de erflater, in het belang van de erfgenamen op gond van het testament.

Er zijn verschillende soorten executeurs. De erflater heeft in zijn testament bepaald welk soort hij wenst. Er zijn over het algemeen drie soorten executeurs.

Begrafenisexecuteur

Zijn taak bestaat uit het coördineren van de uitvaart van de erflater.

Beheerexecuteur

De beheerexecuteur heeft de volgende taken:

 • het coördineren van de uitvaart van erflater;
 • het inventariseren van bezittingen en schulden op de dag van overlijden;
 • het opmaken van een boedelbeschrijving;
 • de eventuele verkoop van bezittingen
 • als dat nodig is voor de schulden;
 • het voldoen van openstaande nota's;
 • het verrichten van de laatste aangifte inkomstenbelasting;
 • verrichten van aangifte erfbelasting;
 • het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen;
 • het informeren van verzekeraars en pensioenfondsen;
 • het afgeven van legaten

Executeur- afwikkelingsbewindvoerder

De taken zijn dan:

 • het coördineren van de uitvaart van erflater;
 • het inventariseren van bezittingen en schulden op de dag van overlijden;
 • het opmaken van een boedelbeschrijving;
 • eventuele verkoop van bezittingen;
 • het voldoen van openstaande nota's;
 • verrichten van de laatste aangifte inkomstenbelasting;
 • verrichten van aangifte erfbelasting;
 • opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen;
 • informeren verzekeraars en pensioenfondsen;
 • het afgeven van legaten;
 • beschikkingshandelingen, zoals het verdelen van de nalatenschap.

Afwikkeling van de nalatenschap

Als iemand is overleden komt er veel op de nabestaanden af. Zonder testament komt de afwikkeling voor rekening van de erfgenamen. U kunt uw erfgenamen ontzorgen door een executeur van Credis Executele en Vereffening B.V. te benoemen in uw testament.

U bent dan verzekerd van een executeur met specialistische kennis. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we de mogelijkheden met u bespreken. We zijn u meer dan graag van dienst.

Bent u erfgenaam?

Bent u erfgenaam en bent u verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap ? Wij kunnen de afwikkeling namens u verrichten als u een boedelvolmacht aan ons verstrekt. Stuur ons gerust een e-mail om te informeren naar de mogelijkheden.

Beneficiair aanvaard?

Als één der erven diens erfdeel beneficiair heeft aanvaard, moet de nalatenschap op grond van artikel 4:202 lid 1 sub a BW worden vereffend. Als ervaren vereffenaar, zowel op basis van volmachten als benoemd door de rechtbank, bent u ook hiervoor bij ons aan het juiste adres.

Heeft u belangstelling, vraag vrijblijvend een gesprek of offerte aan.