arrow_drop_up

Herstructurering en turnaround management

Financiële problemen ontstaan zelden van de ene op de andere dag. In de meeste gevallen is er al een lange tijd sprake van negatieve ontwikkelingen en zorgen externe impulsen uiteindelijk slechts voor het laatste duwtje.

De opkomst van prijsvechters in een traditionele bedrijfstak maakt bijvoorbeeld pijnlijk duidelijk dat vele bestaande spelers niet meer concurrerend zijn. Als dan door een crisis de verkoopcijfers nog verder dalen, de huisbank het krediet besluit op te zeggen én leveranciers weigeren nog langer op krediet te leveren belanden deze ondernemingen in een verder neerwaartse spiraal. Een proces van waardevernietiging dat echter eigenhandig is ingezet.

Waardevernietiging is het onvermogen van een onderneming om met haar activiteiten positieve geldstromen te genereren en daarmee aan haar verplichtingen te voldoen. Concurrenten, economische omstandigheden, banken en leveranciers zijn dan ook nooit schuldig aan een faillissement.

Het is het management zelf dat op een bepaald moment niet meer in staat blijkt een levensvatbare exploitatie van haar onderneming te bewerkstelligen. Het gehanteerde businessmodel is verouderd of inefficiënt waardoor geen waarde wordt gecreëerd. Juist in tijd van crisis heeft dit probleem grote gevolgen.

Ondernemingen welke alleen in de kosten snijden, met personeel schuiven of doorgaan met het huidige business model zullen niet zonder kleerscheuren uit de financiële problemen raken. Alleen ondernemingen welke de echte oorzaken van de verslechterde prestaties onderzoeken en aanpakken, overleven de financiële problemen en versterken zich op de lange termijn.

Turnaround management bevat het uitvoeren van een saneringsproject van een onderneming met financiële problemen door middel van een vierstappenplan van stabilisatie, analyse, herpositionering en versterking.

Stabilisatie

In de eerste fase dienen de acute problemen geïdentificeerd te worden, waarbij onmiddellijk actie vereist is. Alle uitgaven worden geanalyseerd teneinde uitgaande kasstromen te verlagen. Ook dient de inkomende geldstroom onderzocht te worden. Alle acties in deze fase zijn gericht op het verhogen van de kaspositie op korte termijn.

Analyse

De tweede fase kenmerkt zich door vooruitzichten op de lange termijn te onderzoeken en vast te stellen. Er dient aangegeven te worden welke doelen op korte termijn en lange termijn worden nagestreefd teneinde de neerwaartse spiraal te doorbreken en de onderneming te saneren. De plannen moeten realistisch zijn.

Herpositionering

Belangrijk is het uitvoeren van het plan en dat de gestelde doelen worden behaald.

Versterking

De onderneming dient zowel op financieel gebied (balans en cashflow) als op management vlak versterkt te worden.

Zit uw onderneming (ZZP´er) in zwaar weer?

Teamleden van Credis Inkomens-en Vermogensbeheer B.V. begeleiden het proces van herstructurering & turnaround management.

Neem contact op met Credis Inkomens- en vermogensbeheer B.V. en we zullen in samenwerking met u uw bedrijf herpositioneren zodat het weer levensvatbaar wordt.

Heeft u belangstelling, vraag vrijblijvend een gesprek of offerte aan.